UROCZYSTOŚĆ 50-LECIA ORAZ WRĘCZENIA SZTANDARU ZESPOŁOWI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SIERAKOWICACH

Share

Uroczystość nadania sztandaru Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyła się 19 listopada 2011 roku. Data ta nie była przypadkowa, gdyż w tymże roku szkoła obchodziła jubileusz pięćdziesięciu lat swej działalności. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.40, kiedy to nauczyciele, pracownicy i uczniowie przemaszerowali ulicą Dworcową oraz trotuarem obok Ołtarza Papieskiego do kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Marcina. Tam oczekiwano zaproszonych gości, w tym absolwentów szkoły. Rangę uroczystości podniosła obecność pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych szkół i instytucji.

imageimage

Msza święta rozpoczęła się o godzinie 10.00. Koncelebrze przewodniczył ksiądz proboszcz Bronisław Dawicki, a koncelebrantami byli ks. Andrzej Myszak oraz ks. Michał Lal.  Z prawej strony ołtarza ustawiono poczty sztandarowe szkół, w tym oczekujący na poświęcenie nowy sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Obsługę liturgiczną sprawowali uczniowie szkoły, których przygotował katecheta ks. A. Myszak. Okolicznościowe kazanie wygłosił zaprzyjaźniony ze szkołą, były katecheta ksiądz Michał Lal. Sztandar został poświęcony w czasie mszy przez księdza proboszcza Bronisława Dawickiego.

imageimage

Po liturgii, w podniosłej atmosferze, przy wstrzymanym ruchu ulicznym, z udziałem orkiestry dętej, uczestnicy uroczystości przemaszerowali do szkoły. Na czele kolumny niesiono nowy sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, następnie szły poczty sztandarowe szkół i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskiego Oddział Sierakowice, a dalej zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz absolwenci. Wszyscy zebrani przeszli do szkoły, gdzie odbyła się druga część ceremonii.

imageimage

Uczniowie już w drzwiach witali wszystkich, którzy przybyli na uroczystość.  Goście otrzymali foldery zawierające historię szkoły, mogli również obejrzeć przygotowaną z tej okazji okolicznościową wystawę poświęconą historii szkoły, jej tradycjom, ale też i współczesności oraz wpisać się do Księgi Pamiątkowej.

?Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż drzewa i gwiazdy masz prawo być tutaj?. Słowami ?Dezyderaty? powitał wszystkich zebranych Przewodniczący Samorządu  Uczniowskiego Mikołaj Kapusta oraz przedstawił swoją koleżankę Honoratę Wożniak. To oni, uczniowie szkoły jubilatki mieli zaszczyt poprowadzenia tak wspaniałej uroczystości. Dzień 19 listopada 2011 roku zapisze się w historii tych murów jako jeden z najważniejszych ? mówiła Honorata. Właśnie dzisiaj nastąpi oficjalne przekazanie społeczności szkolnej sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.  Dlatego też czujemy się zaszczyceni, że w tej historycznej uroczystości biorą udział poczty sztandarowe. Swoje sztandarowe delegacje wystawili:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Przodkowie

Zespół Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy w Kartuzach

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Somoninie

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Sierakowice

Po wprowadzeniu na salę i powitaniu Pocztów Sztandarowych odśpiewano hymn państwowy. Następnie dyrektor szkoły Krystyna Formela przywitała wszystkich gości, absolwentów, emerytowanych nauczycieli, pracowników zatrudnionych w szkole i oczywiście młodzież: Cieszymy się z obecności wszystkich przyjaciół i sympatyków oraz sponsorów wspierających nasze dokonania ? mówiła dyrektor. Minutą ciszy uczczono również pamięć zmarłych nauczycieli, pracowników i absolwentów szkoły.

imageimageimageimage

Kolejny element uroczystości to nadanie poświęconego Sztandaru społeczności szkoły.

 Przedstawiciele Rady Rodziców: Mirosław Kuczkowski, Ewa Grzenkowicz i Elżbieta Lejkowska wnieśli na salę sztandar, który wykonała kaszubska hafciarka Inga Mach.

imageimageimage

W imieniu Rady Rodziców głos zabrała Przewodnicząca, pani Renata Peplinska:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach ufundowała sztandar z okazji 50-lecia szkoły. Niechaj sztandar ten godnie reprezentuje naszą szkołę, jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską, symbol najwyższych wartości. ?Sztandarowi? złożyli chorągiew na udekorowanym zielonym suknem stole, na którym znajdował się symboliczny młotek. Wyrazem szacunku i uznania dla gości i fundatorów, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości były pamiątkowe gwoździe umieszczone na drzewcu sztandaru. Nastąpiło ich symboliczne przybicie.

imageimageimageimageimageimageimageimageimage

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia przekazania społeczności szkolnej sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. Zgodnie z tradycją rodzice przekazali sztandar Dyrektorowi szkoły: Pani dyrektor, na pani ręce przekazujemy ten oto sztandar ufundowany przez rodziców, niechaj pod tym sztandarem młodzież będzie zdobywać wiedzę oraz godnie reprezentować szkołę ? mówiła Przewodnicząca Rady Rodziców, a dyrektor Krystyna Formela podziękowała i przekazała go pocztowi sztandarowemu, którzy tworzyli  uczniowie Dominika Bobkowska, Anita Labuda i Mateusz Bobkowski. Tę uroczystą ceremonię przekazania poprzedziła krótka prezentacja sztandaru: Awers sztandaru Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach został wykonany z tkaniny satynowej w barwach zieleni sosnowej. Znajduje się na nim napis w postaci nazwy szkoły z miejscowością. Pośrodku widnieje logo  przedstawiające aurę słoneczną z zarysem Sierakowic i otwartą księgą ? symbolem wiedzy. Obok umieszczono motywy kaszubskie ? trzy rośliny w układzie zwierciadlanym. Liczba trzy jest symbolem doskonałości, gdyż ma początek, środek i koniec. Symboliczne kłosy zboża ujawniają siłę ziemi i życia. Lilia to najbardziej rozpowszechniony motyw we wszystkich dziedzinach sztuki i w heraldyce. Jest symbolem godności, majestatu i odrodzenia. Biała kreuje niewinność. Chaber symbolizuje tolerancję, gdyż modrak jako chwast w zbożu jest tolerowany przez swą piękność, którą dziewczęta wykorzystują wplatając go w wianki. Zdobienia wykonano z bursztynu, który jest symbolem zjednoczenia  i zespolenia.

Rewers sztandaru wykonano z tkaniny satynowej w barwach narodowych. Pośrodku widnieje godło państwowe z dewizą nauki: ?Ojczyzna, Nauka, Praca?. Litery i frędzle mają kolor złoty, który w symbolice barw oznacza szlachetność, wspaniałomyślność i wzniosłość.

Po przekazaniu sztandaru młodzieży, odbyło się pierwsze ślubowanie na nowy sztandar szkoły. Uczniowie ślubowali dbać o honor i dobre imię  szkoły oraz w każdej sytuacji zachowywać się w sposób godny Polaka, wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki, jakie nakłada na nich szkoła, wykorzystywać zdobywaną wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra Ojczyzny. Uroczyste ślubowanie zamykało najważniejszą część uroczystości, jednak nie stanowiło jej końca. Konferansjerzy oddali bowiem głos bardzo wzruszonej pani dyrektor Krystynie Formela, która przypomniała historię 50-letniej dziś szkoły: Jest to niezwykły Jubileusz, ponieważ nasza szkoła kilkakrotnie zmieniała swoje nazwy, ale na przestrzeni 50 lat jest to ta sama szkoła, której zalążkiem była Szkoła Przysposobienia Rolniczego powołana w 1961 r. ? wróciła do początków pani dyrektor. - Mija właśnie 50 lat od momentu, gdy w ławach naszej szkoły zasiedli pierwsi uczniowie. Są wśród nas osoby pamiętające pierwsze lata jej działania. Cieszę się ogromnie, że widzę panią Marię Sadowską, panią Weronikę Kobielę - pierwsze nauczycielki tej szkoły oraz innych byłych nauczycieli, wśród nich również kierowników i dyrektorów. Jak podkreślała Krystyna Formela, niezależnie od nazwy i kierunków kształcenia, ta szkoła zawsze zajmowała ważne miejsce w środowisku. Powstała z potrzeby podniesienia wiedzy i umiejętności młodych rolników. Jej dalszy rozwój motywowały wzrastające potrzeby edukacyjne i aspiracje zawodowe mieszkańców. Dyrektor szkoły odniosła się również do teraźniejszości przypominając jedno z najważniejszych wydarzeń szkoły ? jej rozbudowę. Dodała, że nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy z władzami samorządowymi Powiatu Kartuskiego oraz Gminy Sierakowice. Dzięki tej inwestycji szkoła mogła przyjąć więcej uczniów, poprawić warunki nauki i pracy oraz zaoferować młodzieży nowe kierunki kształcenia. Od początku powstania szkoły ukończyło ją 2670 absolwentów, a maturę od 1996 roku maturę zdało 14 roczników. Jak na taką Jubilatkę to pod tym względem szkoła jest jeszcze młoda.

imageimage

Dyrektor wspomniała o sukcesach szkoły, do których można zaliczyć wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych, wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach, duża ilość stypendystów, realizacja projektów unijnych (Comenius, Leonardo da Vinci), kontynuacja tradycji patriotycznych i regionalnych, bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera szkoły. Podkreśliła, że dokonania te nie byłyby możliwe bez pełnej zaangażowania i pasji pracy nauczycieli. 

Na zakończenie swojego wystąpienia pani dyrektor nawiązała do Jubileuszu i sztandaru. Przez 50 lat naszego istnienia przebyliśmy długą drogę. Wrastaliśmy w lokalną społeczność, rozwijaliśmy się, odnosiliśmy sukcesy, zdobywaliśmy nowe doświadczenia, wypuszczaliśmy w świat kolejne roczniki młodych ludzi. Jestem przekonana, że dojrzeliśmy do podjęcia nowego wyzwania, jakim jest nadanie szkole sztandaru. Pragniemy, by stał się on symbolem naszej jedności i tożsamości. Słowa wdzięczności kieruję do Rady Rodziców i wszystkich fundatorów sztandaru, który od dziś będzie naszą chlubą.

Po przemówieniu pani Dyrektor słowa uznania i gratulacje składali zaproszeni goście: Starosta Powiatu Kartuskiego ? Janina Kwiecień, Wójt Gminy ? Tadeusz Kobiela, Edmund Wittbrodt ? Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Danuta Rek i Hubert Lewna -  Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, Halina Uchman ? Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie, Bogdan Łapa ? Wicestarosta Kartuski, Mieczysław Woźniak ? Przewodniczący Rady Powiatu, Renata Peplinska ? Przewodnicząca Rady Rodziców. W imieniu nieobecnych Posłów Na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ? Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk i Stanisława Lamczyka, osoby upoważnione odczytały listy gratulacyjne. Oprócz słów uznania na ręce  pani dyrektor zostały złożone również kwiaty i pamiątkowe upominki.

imageimageimageimageimage

Przemówienia honorowych gości zakończyły oficjalną część uroczystości. Ostatnim elementem programu była część artystyczna pt. ?Jubileusz z piosenką?. Tę część programu młodzież rozpoczęła od odśpiewania hymnu Zespołu Szkół Ponadgimnmazjalnych w Sierakowicach. Było to pierwsze oficjalne wykonanie utworu, do którego słowa napisał uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego Dariusz Makurat, zaś muzykę skomponował ks. Karol Gierszewski.

 Jednym z najważniejszych punktów tej części było zaprezentowanie filmu o szkole, który był próbą podsumowania okresu z życia placówki. Nie zabrakło w nim również wspomnień o  byłych kierownikach i dyrektorach szkoły: Stanisławie Mosiu, Marii Sadowskiej, Franciszku Nowickim, Stanisławie Drężku, Władysławie Laskowskim i Edwardzie Kwidzińskim.

Na część artystyczną składały się również piosenki kaszubskie i współczesne, śpiew solowy i chóralny, pokaz tańca w stylu jump oraz efektowny Moonwalk Michaela Jacksona w wykonaniu Mikołaja Kapusty. Młodzież odwołała się również do tradycji i odtańczyła dostojnego poloneza. Wszyscy goście byli zachwyceni występującą młodzieżą. Senator Edmund Wittbrodt zastanawiał się, czy szkoła nie posiada profilu artystycznego, skoro ma liczne grono tak utalentowanych uczniów. ?Pięćdziesiąt lat minęło, jak jeden dzień?, tymi słowami uczniowie zakończyli wielką galę jubileuszową  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

imageimage

 Zamknięcia ceremonii dokonała dyrektor Krystyna Formela dziękując gronu pedagogicznemu, szczególnie pani Ewie Zawadzkiej, która była koordynatorem uroczystości, panu Łukaszowi Reiter, który nadzorował ceremoniał  nadania sztandaru, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom, którzy zaangażowali się  w przygotowanie uroczystości.  Jeszcze raz podziękowała wszystkim za przybycie i uświetnienie złotego jubileuszu szkoły swoją obecnością oraz zaprosiła na skromny poczęstunek.

Mariola Leszczyk

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270
  • skrzynka epuap  /zspsierakowice/skrzynkaESP/

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniów