Magdalena Reclaf

Share

1. Magdalena Reclaf- rok matury 2007, sko?czone studia: Filologia angielska na Politechnice Koszali?skiej ? licencjat(2008-2011) oraz prawie sko?czone studia: Filologia angielska, specjalno?? translatoryczna na Uniwersytecie Gda?skim- magisterka (2011-2013)

Ciekawie mog?oby te? wygl?da? to: Central Sussex College in East Grinsted (2008)- kurs j?zyka angielskiego w Wielkiej Brytanii.

2. Wybra?am ZSP w Sierakowicach dlatego, ?e oferta edukacyjna nie jest gorsza od tej proponowanej przez szko?y w Kartuzach czy L?borku, a odleg?o?? od miejsca zamieszkania te? ma znaczenie. Po sko?czonych lekcjach trzeba jeszcze przecie? znale?? czas na przygotowanie si? do nast?pnego dnia, pe?nego nowych wra?e? i ciekawych informacji.

W moim wspomnieniu ZSP Sierakowice nie mog? zapomnie? o wychowawcy mojej klasy, któr? by?a Pani Ewa Szlaga-Ortmann.  Naprawd? rzetelnie przygotowa?a ona wszystkich do matury z j. polskiego, któr? wielu z nas zdawa?o na poziomie rozszerzonym. Pani Ewa by?a wymarzon? wychowawczyni?, naprawd? wiedzia?a jak do nas przemówi?, pobudzi? nasz? wyobra?ni? i wykorzysta? tkwi?cy w nas potencja?. To prawdopodobnie najlepszy wychowawca na ?wiecie ;)

Po latach stwierdzam, ?e wybór ZSP Sierakowice by? najlepszym, jakiego mog?am dokona?, a chwile sp?dzone w murach tej szko?y ju? zawsze b?d? wspomina?, jako jedne z najlepszych w ?yciu! Serio!:)

3. Jak wiedza i do?wiadczenie zdobyta wZSP w Sierakowicach przydaj? si? w codziennej nauce/pracy ? trudno powiedzie?, mo?e to pytanie bardziej do absolwentów technikum lub zawodówki? LO jest z regu?y ogólne, a studia ukierunkowuj?.

4. Najzabawniejsze wspomnienie z czasów ZSP? Na pewno przedstawienie "jase?ka" które odgrywali?my dla seniorów w remizie w Sierakowicach. W trakcie przedstawienia, a dok?adnie w ?rodku mojej wypowiedzi, zacz??a odkleja? si? cz??? naszej dekoracji. W tej chwili przerwa?am swoj? wypowied? i nie mog?am powstrzyma? si? od ?miechu, ale na szcz??cie kolega zapanowa? nad sytuacj? i zamkn?? kurtyn?;)

Albo to, jak zwalnia?am si? z religii u ks. Lala, bo sz?am na randk?: A ksi?dz usprawiedliwienie przyj??;) (w ten sposób zwolni? i usprawiedliwi? na tej lekcji dwie osoby ;p)

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270
  • skrzynka epuap  /zspsierakowice/skrzynkaESP/

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniów