European students joining forces on Fair Trade – Sprawiedliwy Handel

Share

European students joining forces on Fair Trade – Sprawiedliwy Handel

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 

O PROJEKCIE

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach rozpoczyna realizację kolejnego projektu Erasmus+ „European students joining forces on Fair Trade” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Projekt realizowany będzie przez dwa lata i umożliwi uczniom całej placówki, nauczycielom i rodzicom zapoznanie się z ideą Sprawiedliwego Handlu.  Projekt zakłada również wyjazd 18 uczniom do szkół partnerskich z  Niemiec, Włoch i Hiszpanii. W ramach projektu szkoła przystąpi do kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”.

Sprawiedliwy Handel to prosty i skuteczny sposób na poprawę życia osób wytwarzających produkty, po które tak chętnie sięgamy. Fairtrade to nowy model funkcjonowania handlu - uczciwe ceny skupu i poprawa warunków pracy społeczności rolniczych z krajów globalnego Południa. Mówimy o ludziach, bez których nie powstałby żaden produkt ze znakiem FAIRTRADE, począwszy od bananów i kawy, przez obrączki ślubne, po szampony. Dzięki Fairtrade już 1,5 miliona rolników i pracowników najemnych uzyskało większy wpływ na swoje życie. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia.

Dlaczego warto wybierać produkty ze znakiem FAIRTRADE?

Znak Fairtrade umieszczony na produkcie świadczy o tym, że:

 • Producenci Fairtrade otrzymali za swoje plony cenę, która wystarcza co najmniej na pokrycie kosztów produkcji.
 • Dodatkowo producenci uzyskali premię Fairtrade, którą mogą przeznaczyć na rozwój działalności lub realizację wybranych przez siebie projektów społecznych.
 • Pracownicy mają prawo do godnej płacy, zrzeszania się w związkach zawodowych i pracy w bezpiecznych warunkach.
 • Rolnicy i pracownicy, niezależnie od płci, mają możliwość otwartego wyrażania swoich opinii.
 • producent ocenia swoje oddziaływanie na środowiskowo i tworzy plan jego minimalizacji.
 • stopniowe ograniczanie użycia w rolnictwie środków chemicznych (zachęta np. poprzez wyższą cenę minimalną dla produktów uprawianych bez ich użycia)
 • zakaz stosowania GMO.
 • stopniowe wdrażanie zrównoważonych systemów zagospodarowania odpadów.
 • zapobieganie pożarom lasów.

Prezentacja- Sprawiedliwy Handel

 
REKRUTACJA

 

Regulamin rekrutacji

Regulamin wyjazdów 

 

 
SZKOŁA PRZYJAZNA DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

Szkoła przystąpiła do realizacji kampanii „Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu”. Dowiedz się więcej o przedsięwzięciu oraz idei Sprawiedliwego Handlu:

 

http://www.fairtrade.org.pl/

http://www.spolecznosci.fairtrade.org.pl/

 

Fair Trade, po polsku Sprawiedliwy Handel, to ruch mający na celu poprawę warunków pracy i zapewnienie godziwej płacy drobnym producentom z krajów rozwijających się. To bardzo szczytna idea, którą chcielibyśmy promować dlatego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach rozpoczął starania  o tytuł "Szkoły Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu".

Naszą naukę w tym obszarze dopiero rozpoczynamy, a już spełniliśmy dwa z pięciu wymaganych kryteriów:

Kryterium I

W szkole powstała grupa koordynująca działania, której zadaniem jest  promocja idei Sprawiedliwego Handlu i prowadzenie lokalnej kampanii Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. W skład grupy koordynującej wchodzi sześciu przedstawicieli Rady Pedagogicznej, dyrektor szkoły, przewodniczący samorządu uczniowskiego, szesnastu uczniów i przedstawicielka Rady Rodziców. Grupa stworzyła plan działań, który będzie na bieżąco wdrażany i monitorowany.

Kryterium II

Władze szkoły przyjęły deklarację o zaangażowaniu we wspieranie idei Sprawiedliwego Handlu. Dnia 4 kwietnia 2018 odbyło się uroczyste podpisanie deklaracji poparcia dla Sprawiedliwego Handlu.  Wszyscy interesariusze podpisali dokument podczas spotkania z rodzicami na sali gimnastycznej szkoły. Podpisanie poprzedzała prezentacja przedstawiająca główne założenia idei Sprawiedliwego Handlu przygotowana przez uczniów, którą z zaciekawieniem obejrzeli wszyscy rodzice i członkowie Rady Pedagogicznej. Z treścią deklaracji można zapoznać się na holu szkoły, a prezentacja znajduje się na szkolnej stronie internetowej.

 

Szkoła zainteresowała się kampanią ze względu na projekt Erasmus+ „European students joining forces on Fair Trade”, którego realizację rozpoczęliśmy w listopadzie. Wraz z naszymi partnerami ze szkół z Niemiec, Hiszpanii i Włoch zamierzamy połączyć starania na rzecz promowania idei Sprawiedliwego Handlu. Koordynacja wspólnych działań będzie miała miejsce podczas trzech wyjazdów do szkół partnerskich i wizyty w naszej placówce. W wyjazdach uczestniczyć będzie szesnastu uczniów należących do grupy koordynującej promowanie idei Sprawiedliwego Handlu.

 

Każdy człowiek zasługuje na uczciwą zapłatę i pracę w godnych warunkach, dlatego warto promować przedsięwzięcia takie jak to oraz zwiększać świadomość konsumentów w zakresie podejmowania etycznych wyborów, dostarczania im informacji o producentach i ich produktach oraz warunkach w jakich powstały. Gorąco zachęcamy do kupna artykułów oznaczonych tym logo.

Lidia Mańska,

uczennica klasy II LO, członek zespołu projektowego

 

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Wszystkie wydarzenia związane z inicjatywą będziemy opisywać w kronice – blogu prowadzonym wraz z naszymi szkołami partnerskimi z Niemiec, Hiszpanii i Włoch - https://fairtradestudents.tumblr.com/

 

Zapraszamy do lektury.

 

  

 
WIZYTA WE WŁOSZECH

Sprawiedliwy Handel jest skutecznym sposobem na poprawę życia osób wytwarzających produkty po które tak chętnie sięgamy. Fair trade to nowy model funkcjonowania handlu - uczciwe ceny skupu i poprawa warunków pracy społeczności rolniczych z krajów globalnego Południa. Mówimy o ludziach bez których nie powstałby żaden produkt ze znakiem FAIRTRADE, począwszy od bananów i kawy, przez obrączki ślubne, czy szampony.

W minionym tygodniu sześć uczennic z naszej szkoły wraz z nauczycielami udało się do Włoch w ramach projektu Erasmus+ „European students joining forces on Fair Trade”, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat dostępnych produktów ze znakiem FAIRTRADE. Był to dla nas czas wymiany doświadczeń i poglądów z naszymi rówieśnikami z krajów partnerskich. Uczestniczyliśmy w Międzynarodowych targach smaku - Salone del Gusto na którychobecni są przedstawiciele najrozmaitszych regionów świata. Począwszy od pasterzy z azjatyckich stepów, przez przedstawicieli z osad etiopskich w których wysiewa się zboże, aż po rolników z wysokich And, którzy żyją ze zbiorów ziemniaków. Targi reprezentowane są przez niezliczoną ilość kucharzy, etnologów, restauratorów, hodowców, producentów, rolników, dziennikarzy i ekspertów żywienia. Odgrywałyśmy również role członków zarządu firm Fair Trade, dzięki czemu nauczyłyśmy się czym jest sprawiedliwość i solidarność. Jednym z najciekawszych zadań było szukanie w lokalnych sklepach produktów ze znakiem Fair Trade oraz porównywanie ich ze zwykłymi produktami dostępnymi w sieciowych marketach. Jak się okazuje często bywało tak, że produkty sprawiedliwego handlu są tańsze oraz lepszej jakościDowiedziałyśmy się również, w jaki sposób produkowana jest przez lokalnych producentów  prawdziwa czekolada.

Nasz czas wolny był równie przyjemny, ponieważ zwiedziłyśmy Turyn w którym znajdują się piękne zabytkowe budowle. Sposób podejścia do życia  obywateli tego kraju zupełnie odbiega od naszego, dzięki czemu mogłyśmy poznać inną, nową kulturę. Odwiedziłyśmy również muzeum, gdzie miałyśmy okazję poznać tajniki kinematografii od teatru cieni, optyki, przez pierwsze próby utrwalenia obrazu - zdjęcia, aż do maszyn filmowych, plakatów, scenografii i najpopularniejszych gatunków filmowych.

Często wchodząc do sklepu  nie  zdajemy  sobie sprawy, jak wiele moglibyśmy zmienić kupując produkty sprawiedliwego handlu, dlatego też zachęcamy, aby każdy z Was zapoznał się z naszymi działaniami oraz pomógł nam polepszyć warunki życia niektórych ludzi.

Uczestnicy projektu

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

 

 

  

 
WIZYTA WE HISZPANII

W piątek, 15 czerwca, rozpoczęliśmy naszą hiszpańską przygodę w ramach projektu "European students joining forces on Fair Trade".

Gdy przyjechaliśmy wieczorem do Getxo – miejscowości naszego tygodniowego pobytu, czekało na nas tradycyjne przywitanie w Kraju Basków oraz poczęstunek.

W sobotę rozpoczęliśmy naszą integrację z uczniami z różnych krajów. Świetnym pomysłem na nawiązanie nowych znajomości była gra "Ari, ori, ar", czyli "Kamień, papier, nożyce". Popołudnie oraz dalszą część weekendu spędziliśmy w gronie rodzin nas goszczących. Zapewniono nam niezapomniane atrakcje, takie jak: szkolny festiwal taneczny, zwiedzanie okolicznych miast, próbowanie regionalnych potraw oraz relaks na malowniczej plaży.

Początek tygodnia rozpoczął się bardzo aktywnie. Pojechaliśmy do Gerniki, gdzie zobaczyliśmy miejsce artystycznych spotkań lokalnej społeczności, które powstało poprzez przekształcenie fabryki broni przez wolontariuszy. Następnie zwiedziliśmy lokalny rynek, gdzie naszym zadaniem było odnalezienie produktów miejscowych sprzedawców wraz z miejscem ich pochodzenia. Popołudnie spędziliśmy na pikniku na plaży w Mundace.

Kolejny dzień minął nam na przeprowadzeniu akcji zbierania zużytych telefonów komórkowych, które, zgodnie z celem, przeznaczone zostały do recyklingu. Chcieliśmy uświadomić lokalną społeczność, w jaki sposób te przedmioty wpływają na przemoc i konflikty na świecie. Po skończonej zbiórce udaliśmy się do szkoły, gdzie odbyły się warsztaty gotowania regionalnej potrawy. Każdy z nas pracował nad przygotowaniem wspólnego posiłku.

W środę pojechaliśmy do Errezil. Tam, w górskim krajobrazie zobaczyliśmy ekologiczne gospodarstwo rolne, piekarnię oraz wytwórnię dżemu jabłkowego. Potem zabrano nas na plażę w Getarii. Opalaliśmy się i pływaliśmy w morskiej toni wraz z naszymi nowymi kolegami i koleżankami z Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Było naprawdę super!

Następnego dnia udaliśmy się do Bilbao, by przekazać zebrane wcześniej telefony komórkowe organizacji pozarządowej działającej w mieście. Dzięki przeprowadzonym tam wykładom dowiedzieliśmy się, na czym polega praca takiego stowarzyszenia oraz jak wyglądają warunki pracy podczas wydobywania metali niezbędnych do stworzenia nowych smartfonów. Resztę dnia spędziliśmy na zwiedzaniu okolicy.

W piątek wyruszyliśmy w podróż powrotną do domu. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym projekcie. Dzięki temu poznaliśmy kulturę i tradycję nowego kraju. Rozwinęliśmy również nasze umiejętności językowe, a także poznaliśmy wielu ciekawych ludzi.

 

uczennice klasy IIITE:

Aleksandra Neubauer, Patrycja Czaja, Katarzyna Cirocka

imageimageimageimageimageimageimageimage

 

  

 
 

 

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

 • T: 58 6816270
 • skrzynka epuap  /zspsierakowice/skrzynkaESP/

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniów