PO WER „Europa dla Zawodowców - Zawodowcy dla Europy

Share

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i kontynuacja dobrych praktyk jako szkoły zawodowej najwyższej jakości. Osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych w podstawie programowej przyczyni się do uzyskania wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych i wzrostu atrakcyjności młodego człowieka na rynku pracy. Uczenie się języków obcych oraz zapoznanie się ze specyfiką instytucji przyjmującej umożliwi uczestnikom stażu nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, poszerzanie swoich horyzontów oraz nowe spojrzenie na branżę, którą zgłębiają podczas nauki w szkole.

Projekt obejmuje:

- realizację 4- tygodniowych staży zagranicznych dla 20 uczniów (8 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 uczniów w zawodzie technik agrobiznesu, 8 uczniów w zawodzie technik ekonomista) w I mobilności

- realizację 4- tygodniowych staży zagranicznych dla 20 uczniów (8 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 uczniów w zawodzie technik agrobiznesu, 8 uczniów w zawodzie technik ekonomista) w II mobilności

Uczniowie technikum agrobiznesu podniosą swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności związane z prowadzeniem produkcji rolnej. Pogłębią również swoją wiedzę związaną z obsługą maszyn i urządzeń rolniczych.

Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych podniosą swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności związane z przygotowaniem produktów kuchni śródziemnomorskiej. Zdobędą umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza oraz na innych stanowiskach w branży gastronomicznej.

Uczniowie technikum ekonomicznego podniosą swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności związane z praktycznym wykonywaniem czynności zawodowych zgodnych z opisem stanowisk pracy zawartych w Standardach kwalifikacji zawodowych między innymi w takich dziedzinach, jak: polityka zatrudnienia, naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie podatków. Posiądą umiejętności korzystania z programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych.

Realizacja projektu pomoże wykształcić samodzielnego, pewnego siebie Europejczyka - ucznia, komunikatywnego, otwartego na ludzi i świat, konkurencyjnego na rynku pracy dzięki zdobyciu nowych umiejętności. Praktykanci poprzez nowe doświadczenie będą ponosić odpowiedzialność za własne działania i przewidywanie skutków podjętych decyzji, co jest ważnym aspektem dojrzałości zawodowej.

 
PARTNERZY PROJEKTU

TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U jest Hiszpańską agencją szkoleniową w Maladze (Andaluzja) , która zajmuje się promocją, organizacją, zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy. TRIBEKA jest częścią "ETN Network", której firmy znajdują się we Włoszech, Hiszpanii , Bułgarii , Niemczech , Wielkiej Brytanii oraz w Irlandii.

Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów z firmami goszczącymi może zapewnić najlepsze staże i szkolenia w różnych sektorach, które podnoszą kompetencje zawodowe ich uczestników.

Tribeka organizuje profesjonalne staże zawodowe w firmach, kursy strukturalne, wizyty profesjonalne w przedsiębiorstwach/organizacjach, specjalistyczne seminaria, kursy językowe, programy kulturalne.

Misją TRIBEKA TRAINING jest zapewnianie doświadczeń z zakresu edukacji w miejscach, które ze względu na swą gospodarczą, historyczną oraz społeczną specyfikę umożliwiają rozwój ścieżki zawodowej beneficjentów w różnych dziedzinach: gastronomii, turystyki, marketingu, informatyki, administracji, fotografii, logistyki i w wielu innych sektorach.

 

 
STAŻ ZAGRANICZNY

Projekt ma na celu realizację staży zagranicznych w wymiarze :

- czterech tygodni dla 20 uczniów (8 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 uczniów w zawodzie technik agrobiznesu, 8 uczniów w zawodzie technik ekonomista) w I mobilności

- czterech tygodni dla 20 uczniów (8 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 4 uczniów w zawodzie technik agrobiznesu, 8 uczniów w zawodzie technik ekonomista) w II mobilności

Staże zagraniczne organizowane będą przez agencję szkoleniową TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. w mieście Malaga (Hiszpania).

 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Zespół do spraw zarządzania projektem

Grzegorz Machola – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Agnieszka Kazimierczak – koordynator projektu

Magda Thiede (I mobilność) – asystent koordynatora

Katarzyna Cyman (I mobilność) – kierownik szkolenia praktycznego, asystent koordynatora

Anna Roszkowska – główny księgowy

Emilia Wolska (I mobilność) – samodzielny referent księgowy

Katarzyna Teclaf(II mobilność) - samodzielny referent księgowy

Zespół do spraw monitoringu projektu

Grzegorz Machola – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Zespół do spraw merytorycznych i upowszechniania projektu

Agnieszka Kazimierczak – koordynator projektu

Magda Thiede (I mobilność) – asystent koordynatora

Katarzyna Cyman (II mobilność) - kierownik szkolenia praktycznego, asystent koordynatora

Iwona Tesmer – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Natalia Knapik - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Ewelina Telega - nauczyciel języka angielskiego

 
REKRUTACJA – HARMONOGRAM

Rekrutacja do projektu

pt. „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pt. „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy”. Projekt daje możliwość realizacji staży zagranicznych w wymiarze czterech tygodni dla 20 uczniów kształcących się w następujących zawodach:

- technik agrobiznesu,

- technik ekonomista,

- technik żywienia i usług gastronomicznych.

Partnerem projektu jest TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U, zlokalizowana w Maladze (Andaluzja), która zajmuje się promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy. TRIBEKA jest częścią "ETN Network", której firmy znajdują się we Włoszech (Rimini, Potenza), Hiszpanii (Malaga), Bułgarii (Sofia), Niemczech (Berlin), Wielkiej Brytanii (Portsmouth and Bournemouth) oraz w Irlandii (Cork).

Do rekrutacji może przystąpić każdy uczeń Technikum. Warunkiem jest:

1) zapoznanie się z wyczerpującymi informacjami o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),

2) zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Europa
dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy”, zawierającego przejrzyste kryteria oceny
i procedurę odwoławczą (http://zspsiera.webd.pl/index.php/projekty/po-wer-europa-dla-zawodowcow-zawodowcy-dla-europy),

3) przystąpienie do testu z języka angielskiego,

4) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej szkoły lub
w sekretariacie szkoły (http://zspsiera.webd.pl/index.php/projekty/po-wer-europa-dla-zawodowcow-zawodowcy-dla-europy).

5) Rekrutacja będzie przeprowadzona w oparciu o:

- zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie,

- równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu

- na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, itd.,

- jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

W dniu 31.10.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi według ustalonego harmonogramu rozmowę kwalifikacyjną z uczestnikami projektu.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

1) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej lub w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach od 25.10.2018 r.

2) Składanie formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły – od 26.10.2018 r. do 30.10.2018 r. do godziny 15:30.

3) Przystąpienie do testu z języka angielskiego, dnia 22.10.2018 r. o godz.15:30 w sali lekcyjnej nr 23.

4) Wybór uczestników przez Komisję Rekrutacyjną – 31.10.2018 r. od godz. 15.30 w sali nr 23:

a) przeliczenie punktów,

b) rozmowa kwalifikacyjna,

c) sporządzenie protokołu potwierdzającego wybór uczestników.

5) ogłoszenie listy rankingowej i listy rezerwowej – 06.11.2018 r. o godz.12:00 na stronie internetowej szkoły (http://zspsiera.webd.pl/index.php/projekty/po-wer-europa-dla-zawodowcow-zawodowcy-dla-europy).

Agnieszka Kazimierczak

 

 

 

 

 

Rekrutacja do projektu

pt. „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pt. „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy”. Projekt daje możliwość realizacji staży zagranicznych w wymiarze czterech tygodni dla 20 uczniów kształcących się w następujących zawodach:

- technik agrobiznesu,

- technik ekonomista,

- technik żywienia i usług gastronomicznych.

Partnerem projektu jest TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U, zlokalizowana w Maladze (Andaluzja), która zajmuje się promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy. TRIBEKA jest częścią "ETN Network", której firmy znajdują się we Włoszech (Rimini, Potenza), Hiszpanii (Malaga), Bułgarii (Sofia), Niemczech (Berlin), Wielkiej Brytanii (Portsmouth and Bournemouth) oraz w Irlandii (Cork).

Do rekrutacji może przystąpić każdy uczeń Technikum. Warunkiem jest:

1) zapoznanie się z wyczerpującymi informacjami o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),

2) zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy”, zawierającego przejrzyste kryteria oceny i procedurę odwoławczą (http://zspsiera.webd.pl/index.php/projekty/po-wer-europa-dla-zawodowcow-zawodowcy-dla-europy),

3) przystąpienie do testu z języka angielskiego,

4) wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły (http://zspsiera.webd.pl/index.php/projekty/po-wer-europa-dla-zawodowcow-zawodowcy-dla-europy).

Rekrutacja będzie przeprowadzona w oparciu o:

- zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie,

- równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu

- na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, itd.,

- jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

W dniach 24 – 25.09.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi według ustalonego harmonogramu rozmowę kwalifikacyjną z uczestnikami projektu.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

1) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej lub w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach od 18.09.2019 r.

2) Składanie formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły – od 19.09.2019 r. do 23.09.2019 r. do godziny 15:30.

3) Przystąpienie do testu z języka angielskiego w dniu 16.09.2019 r. o godz. 15:30 w sali lekcyjnej nr 23.

4) Wybór uczestników przez Komisję Rekrutacyjną – 24 – 25.09.2019 r. od godz. 15.30 w sali nr 23:

  1. przeliczenie punktów,
  2. rozmowa kwalifikacyjna,
  3. sporządzenie protokołu potwierdzającego wybór uczestników.

5) ogłoszenie listy rankingowej i listy rezerwowej – 27.09.2019 r. o godz. 12:00 na stronie internetowej szkoły (http://zspsiera.webd.pl/index.php/projekty/po-wer-europa-dla-zawodowcow-zawodowcy-dla-europy).

Agnieszka Kazimierczak

 

 

 

W dniach 01 – 02.02.2021 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi według ustalonego harmonogramu rozmowę kwalifikacyjną z uczestnikami projektu.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

1) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej lub w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach od 29.01.2021 r.

2) Składanie formularza zgłoszeniowego podczas rozmowy kwalifikacyjnej ze względu na obostrzenia

3) Przystąpienie do testu z języka angielskiego w dniu 04.12.2020r. o godz. 15:30 online (aplikacja internetowa Testportal)

4) Wybór uczestników przez Komisję Rekrutacyjną –01 – 02.02.2021 r. od godz. 15.30  w sali nr 23:

przeliczenie punktów,

rozmowa kwalifikacyjna,

sporządzenie protokołu potwierdzającego wybór uczestników.

5) ogłoszenie listy rankingowej i listy rezerwowej – 08.02.2021 r. o godz. 12:00 na stronie internetowej szkoły (http://zspsiera.webd.pl/index.php/projekty/po-wer-europa-dla-zawodowcow-zawodowcy-dla-europy).

 

Agnieszka Kazimierczak

 

 

 

image

 
REKRUTACJA – LISTA RANKINGOWA I REZERWOWA

W dniu 31.10.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyła się rekrutacja do projektu pt. „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna w składzie:

Agnieszka Kazimierczak – koordynator projektu

Magda Thiede – asystent koordynatora projektu

Ewelina Telega – nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Cyman – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

Natalia Knapik – nauczyciel przedmiotów rolniczych

Iwona Tesmer – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych

przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z uczniami oraz dokonała weryfikacji złożonych dokumentów.

Podczas rekrutacji ocenie podlegały następujące kryteria założone w projekcie :

- wynik testu z języka angielskiego (znajomość słownictwa, prawidłowe posługiwanie się strukturami gramatycznymi oraz rozumienie tekstów pisanych i mówionych),

- uśredniona ocena z przedmiotów zawodowych za ostatni okres klasyfikacyjny,

- udział w konkursach i olimpiadach oraz zajęciach dodatkowych,

- ocena z zachowania za ostatni okres klasyfikacyjny,

- rozmowa kwalifikacyjna, która dotyczyła znajomości języka angielskiego, założeń projektu, programu PO WER, tematyki przedmiotów zawodowych i wiedzy o krajach UE.

W wyniku naboru zostało wytypowanych łącznie 20 uczestników (6 uczniów w zawodzie technikum żywienia i usług gastronomicznych, 11 uczniów w zawodzie technik ekonomista, 3 uczniów w zawodzie technikum agrobiznesu oraz 3 uczniów umieszczonych na liście rezerwowej). Uczniowie podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się dużą kulturą osobistą, kulturą słowa oraz wiedzą na temat branży w nauczanym zawodzie.

 

Załącznik nr 1- lista uczniów zakwalifikowanych do projektu

Załącznik nr 2- regulamin rekrutacji

Załącznik nr 3- formularz zgłoszeniowy

 

W dniach 24 – 25.09.2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyła się rekrutacja do projektu pt. „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1) Grzegorz Machola – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach,

2) Agnieszka Kazimierczak – koordynator projektu/nauczyciel przedmiotów gastronomicznych,

3) Katarzyna Cyman – asystent koordynatora projektu/nauczyciel przedmiotów ekonomicznych,

4) Ewelina Telega – nauczyciel języka angielskiego,

5) Natalia Knapik – nauczyciel przedmiotów rolniczych,

przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z uczniami oraz dokonała weryfikacji złożonych dokumentów.

Podczas rekrutacji ocenie podlegały następujące kryteria założone w projekcie:

- wynik z testu z języka angielskiego lub niemieckiego (znajomość słownictwa, prawidłowe posługiwanie się strukturami gramatycznymi oraz rozumienie tekstów pisanych i mówionych),

- uśredniona ocena z przedmiotów zawodowych za ostatni okres klasyfikacyjny (udział
w konkursach i olimpiadach oraz zajęciach dodatkowych),

- ocena z zachowania za ostatni okres klasyfikacyjny,

- rozmowa kwalifikacyjna, która dotyczyła znajomości języka angielskiego, założeń projektu, programu PO WER, tematyki przedmiotów zawodowych i wiedzy o krajach UE.

W wyniku naboru zostało wytypowanych łącznie 20 uczestników klasy II Technikum (6 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, 4 uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu oraz 2 uczniów umieszczonych na liście rezerwowej).

Uczniowie podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się dużą kulturą osobistą, kulturą słowa oraz wiedzą na temat branży w nauczanym zawodzie.

 

Załącznik nr 1 – lista uczniów zakwalifikowanych do projektu

 

 

 

 

 

 

W dniach 01 – 02.02.2021 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach odbyła się rekrutacja do projektu pt. „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1) Grzegorz Machola – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach,

2) Agnieszka Kazimierczak – koordynator projektu/nauczyciel przedmiotów gastronomicznych,

3) Katarzyna Cyman – asystent koordynatora projektu/nauczyciel przedmiotów ekonomicznych,

4) Ewelina Telega – nauczyciel języka angielskiego,

5) Natalia Knapik – nauczyciel przedmiotów rolniczych,

6) Iwona Tesmer – nauczyciel przedmiotów gastronomicznych,

przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z uczniami oraz dokonała weryfikacji złożonych dokumentów.

Podczas rekrutacji ocenie podlegały następujące kryteria założone w projekcie:

- wynik z testu z języka angielskiego (znajomość słownictwa, prawidłowe posługiwanie się strukturami gramatycznymi oraz rozumienie tekstów pisanych i mówionych),

- uśredniona ocena z przedmiotów zawodowych za ostatni okres klasyfikacyjny (udział
w konkursach i olimpiadach oraz zajęciach dodatkowych),

- ocena z zachowania za ostatni okres klasyfikacyjny,

- rozmowa kwalifikacyjna, która dotyczyła znajomości języka angielskiego, założeń projektu, programu PO WER, tematyki przedmiotów zawodowych i wiedzy o krajach UE.

W wyniku naboru zostało wytypowanych łącznie 20 uczestników klasy II Technikum (8 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, 4 uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu oraz 13 uczniów umieszczonych na liście rezerwowej).

Uczniowie podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się dużą kulturą osobistą, kulturą słowa, wiedzą na temat branży w nauczanym zawodzie oraz znajomością założeń projektu i programu PO WER.

 

Załącznik nr 1 – lista uczniów zakwalifikowanych do projektu

Załącznik nr 2 – lista rezerwowa

Agnieszka Kazimierczak

 
SPOTKANIE Z RODZICAMI


Spotkanie z rodzicami i uczestnikami stażu zagranicznego

 

W celu realizacji zaplanowanej mobilności, w 2019 r. i 2020 r. zostały przeprowadzone spotkania z rodzicami i uczestnikami projektu. Odbyły się one w obecności dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach pana Grzegorza Macholi, koordynatora projektu pani Agnieszki Kazimierczak oraz kierownika szkolenia praktycznego, a jednocześnie asystenta koordynatora - pani Katarzyny Cyman.

Pierwsze spotkanie miało na celu przedstawienie wyczerpujących informacji w zakresie:

-  programu PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt pt. ”Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy”;

-  partnera projektu Tribeka Training LAB, zapoznanie z platformą partnera ETN – Bing Bang;

-  organizacji podróży – wybór najbardziej bezpiecznego środka transportu;

-  wyboru ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;

-  regulaminu stażu zagranicznego organizacji wysyłającej i Partnera;

-  warunków zakwaterowania w Maladze i zasad funkcjonowania w nowym miejscu.

Zespół projektowy przedstawił informacje na postawie opracowanej prezentacji.

Drugie spotkanie dotyczyło podpisania niezbędnej dokumentacji projektowej, tj.:

-  umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności (osobą uczącą się

w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe;

-   porozumienia o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się;

-   zobowiązania do Zapewnienia Jakości Mobilności;

-   oświadczenia Uczestnika Projektu.

Na spotkanie z rodzicami i uczestnikami projektu zostali zaproszeni uczniowie, którzy zrealizowali mobilność w marcu 2019 r. Z racji przynależności do Koła Mobilni przedstawili relacje w formie prezentacji ze stażu zagranicznego w Maladze. Uczennice Wiktoria Czaja, Martyna Karczewska i Olga Landowska omówiły miejsca realizacji stażu zagranicznego, wymagania pracodawców, przedstawiły program kulturowy odwiedzanych miast – m. in. Malagi, Sewilli, Grenady, Marelli, Rondy, Murcji. Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń, a także pokazało możliwości podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez realizację staży zagranicznych.

Planowana mobilność w marcu 2020 r. nie została zrealizowana z powodu pandemii Covid – 19, a projekt został przedłużony o 12 miesięcy, dając tym samym możliwość realizacji staży zagranicznych w następnym roku szkolnym.

Następne spotkania dotyczące II mobilności związanej z przedłużeniem projektu przebiegały w formie online za pomocą aplikacji Teams oraz stacjonarnie. I spotkanie zostało poprowadzone przez koordynatora projektu panią Agnieszkę Kazimierczak oraz kierownika szkolenia praktycznego, a jednocześnie asystenta koordynatora - panią Katarzynę Cyman za pomocą aplikacji Teams ze względu na obostrzenia.

Spotkanie dotyczyło:

- programu PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt pt. ”Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy”;

- partnera projektu Tribeka Training LAB, zapoznanie z platformą partnera ETN – Bing Bang;

-   organizacji podróży – wybór najbardziej bezpiecznego środka transportu;

-   wyboru ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;

-   regulaminu stażu zagranicznego organizacji wysyłającej i Partnera;

-   warunków zakwaterowania w Maladze i zasad funkcjonowania w nowym miejscu.

Zespół projektowy przedstawił informacje na postawie opracowanej prezentacji.

Drugie spotkanie zostało przeprowadzone w formie stacjonarnej i  dotyczyło podpisania niezbędnej dokumentacji projektowej, tj.:

-   umowy pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności (osobą uczącą się

w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe;

-  porozumienia o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się;

-  zobowiązania do Zapewnienia Jakości Mobilności;

-  oświadczenia Uczestnika Projektu.

Podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych za pomocą aplikacjiTeams ze względu na zdalne nauczanie uczennice Wiktoria Czaja, Martyna Karczewska i Olga Landowska  racji przynależności do Koła Mobilni przedstawili relacje w formie prezentacji ze stażu zagranicznego w Maladze. Uczennice omówiły miejsca realizacji stażu zagranicznego, wymagania pracodawców, przedstawiły program kulturowy odwiedzanych miast – m. in. Malagi, Sewilli, Grenady, Marelli, Rondy, Murcji. Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń, a także pokazało możliwości podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez realizację staży zagranicznych.

 

Agnieszka Kazimierczak

 
PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU

Uczestnicy projektu będą uczestniczyć w kursie języka hiszpańskiego w wymiarze 6 h który będzie obejmował podstawowe zwroty i zagadnienia. Kurs zostanie przeprowadzony przez nauczyciela zewnętrznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach miesiąc przed planowaną mobilnością.

Program przygotowania kulturowego jest następujący:

- 10 h (2 podgrupy x 5 h) dla I grupy (rok 2019) ) i II grupy (rok 2020).

Grupy będą liczyć 20 uczniów, a zajęcia będą realizowane z podziałem na podgrupy 2 x 10 uczniów - przeprowadzone zostaną przez nauczyciela ZSP w Sierakowicach.

Przygotowanie będzie dotyczyło:

- zwyczajów i kultury kraju goszczącego, ogólnych informacje o kraju (geografia, administracja), struktury demograficznej, rolnictwa, walorów turystycznych, krajoznawczych.

Program przygotowania pedagogicznegojest następujący:

- 10 h (2 podgrupy x 5h) dla I grupy (rok 2019) i II grupy (rok 2020).

Grupa będzie liczyć 20 uczniów, a zajęcia będą realizowane z podziałem na podgrupy 2 x 10 uczniów - przeprowadzone zostaną przez nauczyciela ZSP w Sierakowicach.

Przygotowanie będzie dotyczyło:

- predyspozycji psychofizycznych i intelektualnych ucznia, komunikacji interpersonalnej (radzenie sobie ze stresem, rozłąką, adaptacja w nowym środowisku), kultury pracy (umiejętność negocjacji, tolerancja, zachowania moralne i niemoralne, postawa aktywna). Ponadto zostaną omówione prawa i obowiązki uczestnika stażu, przepisy BHP, pierwsza pomoc.

 
MOBILNOŚĆ 2019 R.

Przygotowanie pedagogiczne, kulturowe, językowe

 

Przed planowaną mobilnością uczestnicy projektu wraz z nauczycielami zrealizowani następujące zajęcia:

1. Kurs języka hiszpańskiego w wymiarze 6 godzin. Obejmował podstawowe zwroty                       i zagadnienia.  Zajęcia poprowadziła pani Dorota Starosta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

2. Język angielski w wymiarze 20 godzin. Obejmował zwroty, zagadnienia  dotyczące  języka zawodowego. Zajęcia umożliwiły uczniom przygotowanie dokumentu CV i listu motywacyjnego w języku angielskim, a następnie załączenie  na platformie partnera ETN – Bing Bang. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Ewelinę Telega w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

3. Przygotowanie pedagogiczne w wymiarze 10 godzin. Dotyczyło predyspozycji psychofizycznych i intelektualnych ucznia, komunikacji interpersonalnej (radzenie sobie ze stresem, rozłąką, adaptacja w nowym środowisku), kultury pracy (umiejętność negocjacji, tolerancja, zachowania moralne i niemoralne, postawa aktywna). Ponadto zostały omówione prawa i obowiązki uczestnika stażu, przepisy BHP, pierwsza pomoc. Przygotowanie zostało przeprowadzone przez panią Magdalenę Thide w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

4. Przygotowanie kulturowe w wymiarze 10 godzin. Dotyczyło zwyczajów i kultury kraju goszczącego, ogólnych informacje o kraju (geografia, administracja), struktury demograficznej, rolnictwa, walorów turystycznych, krajoznawczych. Przygotowanie zostało przeprowadzone przez panią Magdalenę Thide w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

Ponadto na zajęcia z języka angielskiego została zaproszona absolwenta Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Wiktoria Białk.

 

 

 

 

 

Z racji przynależności do działającego w szkole Koła Mobilni, Wiktoria podzieliła się wiedzą, doświadczeniem i nabytymi kompetencjami zawodowymi podczas zrealizowanego stażu zagranicznego w Bolonii projektu pt.” Od ziarenka do bochenka”  zrealizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w  Sierakowicach programu PO WER.

Spotkanie umożliwiło uczestnikom projektu zgłębienie wiedzy na temat projektów mobilności i zrozumienia jaką mają szansę rozwoju zawodowego, zaistnienia na europejskim rynku pracy poprzez realizację staży zagranicznych.

 

Agnieszka Kazimierczak

 
MOBILNOŚĆ 2020 R. odwołana z powodu pandemii Covid-19

 

Przygotowanie pedagogiczne, kulturowe, językowe

 

Przed planowaną mobilnością uczestnicy projektu wraz z nauczycielami zrealizowani następujące zajęcia:

1. Kurs języka hiszpańskiego w wymiarze 6 godzin. Obejmował podstawowe zwroty                       i zagadnienia. Zajęcia poprowadziła pani Dorota Starosta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

2. Język angielski w wymiarze 20 godzin. Obejmował zwroty, zagadnienia  dotyczące  języka zawodowego. Zajęcia umożliwiły uczniom przygotowanie dokumentu CV i listu motywacyjnego w języku angielskim, a następnie załączenie  na platformie partnera ETN – Bing Bang. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Ewelinę Telega w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

2. Przygotowanie pedagogiczne w wymiarze 10 godzin. Dotyczyło predyspozycji psychofizycznych i intelektualnych ucznia, komunikacji interpersonalnej (radzenie sobie ze stresem, rozłąką, adaptacja w nowym środowisku), kultury pracy (umiejętność negocjacji, tolerancja, zachowania moralne i niemoralne, postawa aktywna). Ponadto zostały omówione prawa i obowiązki uczestnika stażu, przepisy BHP, pierwsza pomoc. Przygotowanie zostało przeprowadzone przez panią Marię Browarczyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

3. Przygotowanie kulturowe w wymiarze 10 godzin. Dotyczyło zwyczajów i kultury kraju goszczącego, ogólnych informacje o kraju (geografia, administracja), struktury demograficznej, rolnictwa, walorów turystycznych, krajoznawczych. Przygotowanie zostało przeprowadzone przez panią Marię Browarczyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

 

 

 

 

 

 

 

W przygotowaniu kulturowym brali udział uczestnicy projektu I mobilności. Z racji przynależności do działającego w szkole Koła Mobilni, Olga Landowska, Wiktoria Czaja, Martyna Karczewska, Julia Czaja dzieliły się wiedzą, doświadczeniem, nabytymi kompetencjami zawodowymi podczas zrealizowanego stażu zagranicznego w Maladze projektu pt. ”Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy”  realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  w  Sierakowicach programu PO WER.

Spotkanie umożliwiło uczestnikom projektu zgłębienie wiedzy na temat projektów mobilności  i poznania możliwości rozwoju zawodowego na europejskim rynku pracy.

     Mobilność została odwołana z powodu pandemii Covid – 19.

 

Agnieszka Kazimierczak

 

 
MOBILNOŚĆ 2021 R.

Przygotowanie pedagogiczne, kulturowe, językowe

Przed planowaną mobilnością uczestnicy projektu wraz z nauczycielami zrealizowani następujące zajęcia:

1. Kurs języka hiszpańskiego w wymiarze 6 godzin. Obejmował podstawowe zwroty i zagadnienia. Zajęcia poprowadziła pani Dorota Starosta online ze względu na zdalne nauczanie.

2. Język angielski w wymiarze 20 godzin. Obejmował zwroty, zagadnienia  dotyczące  języka zawodowego. Zajęcia umożliwiły uczniom przygotowanie dokumentu CV i listu motywacyjnego w języku angielskim, a następnie załączenie  na platformie partnera ETN – Bing Bang. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Ewelinę Telegaonline ze względu na zdalne nauczanie.

2. Przygotowanie pedagogiczne w wymiarze 10 godzin. Dotyczyło predyspozycji psychofizycznych i intelektualnych ucznia, komunikacji interpersonalnej (radzenie sobie ze stresem, rozłąką, adaptacja w nowym środowisku), kultury pracy (umiejętność negocjacji, tolerancja, zachowania moralne i niemoralne, postawa aktywna). Ponadto zostały omówione prawa i obowiązki uczestnika stażu, przepisy BHP, pierwsza pomoc. Przygotowanie zostało przeprowadzone przez panią Amelię Reclaf online ze względu na zdalne nauczanie.

3. Przygotowanie kulturowe w wymiarze 10 godzin. Dotyczyło zwyczajów i kultury kraju goszczącego, ogólnych informacje o kraju (geografia, administracja), struktury demograficznej, rolnictwa, walorów turystycznych, krajoznawczych. Przygotowanie zostało przeprowadzone przez panią Amelię Reclaf ze względu na zdalne nauczanie.

Zajęcia nauczyciele przeprowadzili w formie wolontariatu.

 

 
UPOWSZECHNIANIE

Nasze działania związane z upowszechnianiem rezultatów projektupt. „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy”

 

http://archiwum.zspsierakowice.pl/index.php/projekty/po-wer-europa-dla-zawodowcow-zawodowcy-dla-europy

https://etnmagazine.pl/?p=793

https://etnmagazine.pl/?p=1258

http://archiwum.zspsierakowice.pl/index.php/1556-staz-zawodowy-w-slonecznej-maladze

http://archiwum.zspsierakowice.pl/index.php/1577-podsumowanie-projektu-pt-europa-dla-zawodowcow-zawodowcy-dla-europy

http://archiwum.zspsierakowice.pl/index.php/1617-europejski-tydzien-umiejetnosci-zawodowych

https://kle-news.pl/sierakowice-europejski-tydzien-umiejetnosci-zawodowych/?amp

https://kartuzy.info/artykul/uczniowie-zsp-w-sierakowicach/842561

http://archiwum.zspsierakowice.pl/index.php/1689-europejski-tydzien-umiejetnosci-zawodowych-2020

https://etnmagazine.pl/?p=1779

https://expresskaszubski.pl/pl/14_kultura/669_edukacja/36184_mimo-przeciwnosci-uczniowie-zsp-w-sierakowicach-odbyli-staz-w-maladze.html

https://kartuzy.info/artykul/uczniowie-zsp-w-sierakowicach/1196068


https://kartuzy.naszemiasto.pl/uczniowie-zsp-w-sierakowicach-na-stazu-w-slonecznej-maladze/ar/c5-8367986

https://zkaszub.info/sierakowice-staz-zagraniczny-w-slonecznej-maladze-w-ramach-projektu-europa-dla-zawodowcow-zawodowcy-dla-europy/

https://kartuzy.naszemiasto.pl/przez-miesiac-ksztalcili-sie-na-stazu-w-maladze-dzis/ar/c5-8466487

http://archiwum.zspsierakowice.pl/index.php/1743-podsumowanie-projektu-pt-europa-dla-zawodowcow-zawodowcy-dla-europy-polaczone-z-konkursem-pn-with-projects-around-the-world

https://kartuzy.info/artykul/europa-dla-zawodowcow-zawodowcy/1226591

https://zkaszub.info/sierakowice-podsumowanie-projektu-europa-dla-zawodowcow-zawodowcy-dla-europy-polaczone-z-konkursem/

http://kurierkaszubski.eu/sierakowice-po-wer-europa-dla-zawodowcow-zawodowcy-dla-europy-uczniowie-zsp-podsumowali-staz/

https://kartuzy.naszemiasto.pl/przez-miesiac-ksztalcili-sie-na-stazu-w-maladze-dzis/ar/c5-8466487


 

imageimageimageimageimageimage

 
EWALUACJA PROJEKTU

 

Raport z ewaluacji projektu

pt. „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy”

 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

 Akcja 1 sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Numer projektu: POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048360

 

Realizator projektu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

 

 

 

 

 Wstęp

Raport jest rezultatem ewaluacji projektu pt. „Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” .

Zostałprzeprowadzony wśród wszystkich uczestników projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z następujących  źródeł:

-          ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestników stażu zagranicznego przed wyjazdem i po powrocie

-          testów diagnozujących przed i po zakończonej mobilności w celu zbadania przyrostu wiedzy 

-          raportów z odbycia stażu zagranicznego w systemie  Mobility Tool przez uczestników projektu,

-          raportów tygodniowych ze stażu zagranicznego wysyłanych do dyrektora szkoły, kierownika szkolenia praktycznego, koordynatora

-          wywiadów z uczestnikami przeprowadzonych przez organizację przyjmującą i wysyłającą podczas realizacji stażu zagranicznego na spotkaniach ewaluacyjnych

-          z wydanych certyfikatów potwierdzających udział w projekcie, dokument Europass Mobilność, referencje od pracodawcy

-          dzienniczka praktyk zawodowych wypełnianych przez uczestników stażu zagranicznego  w języku polskim i angielskim

Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badań, komentarze oraz wnioski do dalszej efektywnej pracy przy pisaniu i realizacji kolejnych projektów mobilności.

 

Pełna treść ewaluacji znajduje się w pliku poniżej

Ewaluacja projektu

 
PREZENTACJA 

Prezentacja multimedialna projektu Europa dla Zawodowców-Zawodowcy dla Europy- I mobilność 2019

Prezentacja multimedialna projektu Europa dla Zawodowców-Zawodowcy dla Europy- II mobilność 2021

Prezentacja multimedialna projektu Europa dla Zawodowców-Zawodowcy dla Europy- spotkanie z rodzicami

https://youtu.be/zY_ncW3QtaE

https://youtu.be/OW1AbmKSCWA

 
 

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

  • T: 58 6816270
  • skrzynka epuap  /zspsierakowice/skrzynkaESP/

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniów