Projekt „Akademia młodego e-ROLNIKA”

Share

 

O PROJEKCIE

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności

 i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest COMBIDATA Poland Sp. z o.o., a partnerem projektu - Fundacja AGRO-BEST

Okres realizacji projektu: 01.08.2013 -30.06.2015. Do projektu przystąpiło 8 szkół z województwa pomorskiego prowadzących kształcenie na kierunkach rolniczych.

 
CEL PROJEKTU

Podniesienie jakości efektywności edukacyjnej ośmiu techników z woj. pomorskiego przez kompleksową realizację programów rozwojowych i wsparcie uczniów/uczennic w obszarze kompetencji kluczowych i zawodowych

W ramach projektu szkoła została wyposażona w następujący sprzęt:

 • klinometr
 • laska gleboznawcza długa
 • pH-metr glebowy
 • miernik uniwersalny (natężenie światła i dźwięku)
 • detektor gazów (amoniak, siarkowodór, dwutlenek węgla)
 • urządzenie GPS do badania powierzchnia zasiewów

Ponadto szkoła otrzymała dostęp do platformy edukacyjnej, gdzie udostępniane są cyfrowe materiały edukacyjne (lekcje elektroniczne).

 
FORMY WSPARCIA REALIZOWANE PODCZAS TRWANIA PROJEKTU

Kurs CROSS COMPLIANCE- zasada wzajemnej zgodności, oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez beneficjentów określonych przepisami minimalnych wymogów:

 • przewidziane dla wszystkich uczestników biorących udział w projekcie
 • czas trwania: 16 godzin
 • realizowane w małych grupach
 • wykorzystanie zakupionego sprzętu w ramach Projektu

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 • doradztwo oraz poradnictwo przewidziane dla klas I-IV
 • ukierunkowanie uczniów/uczennic na wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej
 • doradztwo grupowe i indywidualne

Kurs komputerowy e-ROLNIK

 • realizowane w małych grupach
 • program komputerowy: narzędzie utworzone w celu kompleksowej obsługi gospodarstwa rolnego, zarówno w zakresie produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 • uczniowie/uczennice ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie matematyki

 Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych

 • portal E-egzamin Zawodowy - Licencja szkolna do zestawu testów przygotowujących do egzaminu zawodowego
 • próbny egzamin wewnętrzny
 • zajęcia prowadzone metodą projektową
 • przygotowanie do egzaminu zgodnie z podstawą programową

Praktyki

 • zdobycie praktycznego doświadczenia, zapoznanie z oczekiwaniami i wymaganiami pracodawców
 • miejsce: lokalne gospodarstwa rolne
 • czas trwania praktyk  - 1 tydzień
 • ubezpieczenie NNV
 • odzież ochronna

Wyjazd studyjny

 • planowany wyjazd – rok 2015
 • wyjazd na okres 5 dni
 • zapoznanie z wiodącymi przedsiębiorstwami sektora rolnego z  w Unii Europejskiej np. Niemcy, Holandia, Włochy
 • o uczestnictwie w wyjeździe decyduje wynik z testów próbnych, kończących zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych

  

 
.

 

.

 

 
 

 

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

 • T: 58 6816270
 • skrzynka epuap  /zspsierakowice/skrzynkaESP/

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniów