Szkoła promująca zdrowie

ShareKONCEPCJA I STANDARDY SzPZ

Koncepcja szkoły promującej zdrowie

Podstawą koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

• zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność – nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;

• niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:

- działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,

- działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;

• warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) i współpraca z rodzicami uczniów.

W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. Istotą Szkoły Promującej Zdrowie jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole (ang. whole school approach to health promotion), które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

 

Standardy szkoły promującej zdrowie

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkołą przytępiła do realizacji standardu: 2 i 3.

 

W tworzeniu szkoły promującej zdrowie współuczestniczą:

 • uczniowie;
 • nauczyciele;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • inne osoby ze społeczności lokalnej.

Poradnik- Szkoła Promująca Zdrowie

 

 
SKŁAD ZESPOŁU

Liceum:

Iwona Tesmer – koordynator

Maria Browarczyk

Magdalena Kurat

Ewa Szlaga-Ortmann

Karolina Neubauer

Mariola Kałduńska

 

 

Technikum:

Alicja Ludwikowska – koordynator

Natalia Knapik

Magdalena Kurat

Agnieszka Kazimierczak

Przemysław Kowalczuk

Mariola Kałduńska

 

 
ANKIETA

WYNIKI ANKIETY W ZSP
WNIOSKI :

Ankieta dla rodziców

 1. Ponad 75% ankietowanych rodziców zna zasady zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.
 2. Wiedzę na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia rodzice czerpią z telewizyjnych programów kulinarnych i Internetu.
 3. 70% ankietowanych rodziców stosuje zasady zdrowego żywienia natomiast 50% ankietowanych stosuje zasady aktywności fizycznej.
 4. 50% ankietowanych rodziców dzieli się wiedzą na temat zasad odżywiania/ zasad zdrowego stylu życia – wiedzę przekazują przede wszystkim dzieciom, rodzinie i znajomym.
 5. Ok. 50% ankietowanych rodziców doskonali w rodzinie zasady zdrowego stylu życia/ zdrowego żywienia.
 6. Powyżej 40% ankietowanych rodziców ma świadomość, że niewystarczająco doskonalą zasady zdrowego stylu życia/ zdrowego żywienia.
 7. Ok. 50% ankietowanych rodziców jest zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia poprzez warsztaty kulinarne w ZSP w Sierakowicach lub poprzez wykłady ze specjalistą (ok. 24%).
 8. Wiedzę o zdrowym stylu życia rodzice chcieliby pogłębić poprzez udział w imprezie promującej zdrowy styl życia w ZSP  Sierakowicach (38%),  poprzez szkolny blog o aktywności fizycznej prowadzony przez uczniów ZSP (27%) i porady trenera personalnego zorganizowane w ZSP w Sierakowicach (26%).

Ankieta dla uczniów:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 1. Ponad 50% ankietowanych uczniów zna zasady zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.
 2. Wiedzę o zasadach zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia młodzież czerpie z  akcji/ imprez prozdrowotnych w środowisku/ regionie – 40% oraz od rodziców (40%).
 3. Ponad 60% ankietowanych uczniów przyznaje, że rodzina stosuje zasady zdrowego żywienia, ale nie wystarczająco.
 4. Ponad 30% ankietowanej młodzieży nie stosuje zasad zdrowego żywienia podczas przygotowywani posiłków.
 5. Ponad 50% ankietowanych uczniów nie dzieli się wiedzą na temat zasad zdrowego żywienia/ zdrowego stylu życia.
 6. Ok. 74% ankietowanych uczniów jest zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia poprzez warsztaty kulinarne w ZSP w Sierakowicach lub poprzez wykłady ze specjalistą (ok. 67%).
 7. Wiedzę o zdrowym stylu życia uczniowie chcieliby pogłębić poprzez porady trenera personalnego (73%) oraz powyżej 40% młodzieży deklaruje udział w imprezie promującej zdrowy styl życia i pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

TECHNIKUM EKONOMICZNE

 1. 72% ankietowanych uczniów zna zasady zdrowego odżywiania natomiast 60% zna zasady zdrowego stylu życia.
 2. Wiedzę na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia rodzice czerpią z Internetu (ponad 70%)  oraz z telewizyjnych programów kulinarnych (48%) i telewizyjnych programów o aktywności fizycznej (45%).
 3. Ankietowani przyznają, że w rodzinie stosują zasady zdrowego żywienia, ale nie wystarczająco (80%).
 4. Ok. 20% ankietowanych uczniów nie stosuje zasad zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia.
 5. Ok. 55% ankietowanych uczniów jest zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia poprzez wykłady ze specjalistą oraz poprzez warsztaty kulinarne w ZSP w Sierakowicach  (ok.41%).
 6. Wiedzę o zdrowym stylu życia uczniowie chcieliby pogłębić poprzez porady trenera personalnego (59%) natomiast 38% młodzieży deklaruje udział  w pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH/TECHNIKUM AGROBIZNESU

 1. Ponad 60% ankietowanych uczniów zna zasady zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.
 2. Wiedzę o zasadach zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia młodzież czerpie z telewizyjnych programów  kulinarnych (57%) oraz z akcji/ imprez prozdrowotnych w środowisku/ regionie – 45% i telewizyjnych programów o aktywności fizycznej (42%).
 3. Ponad 70% ankietowanych uczniów przyznaje, że rodzina stosuje zasady zdrowego żywienia, ale nie wystarczająco natomiast 55% młodzieży deklaruje, że rodzina stara się doskonalić zasady zdrowego żywienia.
 4. 20% ankietowanej młodzieży nie stosuje zasad zdrowego żywienia podczas przygotowywani posiłków.
 5. Ponad 50% ankietowanych uczniów dzieli się wiedzą, ale rzadko na temat zasad zdrowego żywienia/ zdrowego stylu życia.
 6. Ok. 60% ankietowanych uczniów jest zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia poprzez warsztaty kulinarne w ZSP w Sierakowicach lub poprzez wykłady ze specjalistą (ok. 58%).
 7. Wiedzę o zdrowym stylu życia uczniowie chcieliby pogłębić poprzez porady trenera personalnego (48%) oraz powyżej 40% młodzieży deklaruje udział w imprezie promującej zdrowy styl życia.

 

 

 
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE- DZIAŁANIA W ZSP

 

 1. Udział w spotkaniu „Nie bądź dzbanem 2019”
 2. Konkurs- „To warto wiedzieć” z zakresu wiedzy o HIV/AIDS  oraz Wyniki
 3. Szkolny turniej tenisa stołowego
 4. Warsztaty edukacyjne z ekologii
 5. Szkolny Dzień Walki z Paleniem Tytoniu 
 6. „Znam i stosuję profilaktykę”- konkurs dla klas pierwszych
 7. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 
 8. “Bieg ciągły”
 9. Dzień Walki z Otyłością
 10. Szkolny Tydzień Profilaktyki
 11. Eko aktywni podczas zdalnego nauczania – akcja młodzieży ZSP i BS I st. w Sierakowicach
 12. Lekcje zdrowego odżywiania się w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie
 13. Za nami nabór do szkolnej drużyny ratowniczej
 14. Podwójny sukces uczennic ZSP w Sierakowicach w konkursie „Zielona Europa – zróbmy to razem!”
 15. Debata na temat budowania dobrych relacji

 
 

 

Newsletter

Chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej szkole ? Zapisz się do newslettera

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul. Dworcowa 3
83-340 Sierakowice

 • T: 58 6816270
 • skrzynka epuap  /zspsierakowice/skrzynkaESP/

Znajdź nas

Bądź zawsze na bieżąco. Dołącz do nas w sieciach społecznościowych...

Dziennik elektroniczny

Informacje dla rodziców i uczniów